Kontakty

21.06.2012 r. - „Dzień Otwartych Drzwi” w SDOO w Słupi Wielkiej

       Tegoroczny „Dzień Otwartych Drzwi” w COBORU Stacji Doświadczalnei Oceny Odmian w Słupi Wielkiej zorganizowaliśmy we współpracy Zespołem Doradców powiatu średzkiego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.Impreza odbyła się 21 czerwca , na terenie Stacji Doświadczalnej i mimo deszczowej pogody cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników. Oficjalnymi jej Gośćmi byli Burmistrz Środy Wielkopolskiej Pan Wojciech Ziętkowski i V-ce Starosta Średzki Pan Zdzisław Jędrzak. W imieniu organizatorów Gości powitali Halina Biechowiak-Drożak, kierownik ZD w powiecie średzkim i dyrektor COBORU SDOO Grzegorz Koszucki , który krótko zaprezentował Stację. Ze względu na deszczową pogodę wykładowa część imprezy odbywała się w specjalnie przygotowanych do tego celu tunelach foliowych. Tam również na prezentowanych posterach zapoznawano gości z wynikami doświadczeń porejestrowych roślin rolniczych , przeprowadzonych w roku 2011 na terenie Wielkopolski . Zebrani wysłuchali dwóch wykładów przeprowadzonych przez specjalistów Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe zbóż i rzepaku omówił mgr inż. Jakub Siwiak, zaś o nowościach odmianowych w ziemniakach informował dr Tomasz Lenartowicz. Przybyli goście pomimo deszczu chętnie skorzystali z możliwości zwiedzenia poletek doświadczalnych. Pomocą służyli specjaliści SDOO odpowiadając zainteresowanym na wszystkie pytania. Rolnicy pytali przede wszystkim o sposób przygotowania gleby, nawożenie, ochronę roślin, gęstość siewu i plenność odmian.

        W budynku Działu Badawczo-Doświadczalnego, salę pomiarową zamieniono tego dnia na salę kinową, w której kilkakrotnie wyświetlano cieszący się dużym zainteresowaniem film o działalności Stacji , ukazujący od podszewki doświadczalnictwo odmianowe.

        Nie było końca pytaniom dotyczących przezimowania. Tak jak u w wielu gospodarstwach naszego regionu tak i w SDOO tegorocznej zimy nie przetrwała większość ozimin. Specjalne wydawnictwo COBORU, które było dostępne w tym dniu dla rolników, szeroko omawia wyniki przezimowania odmian różnych gatunków roślin w skali całego kraju. Specjaliści Stacji mieli pełne ręce pracy, ponieważ rolnicy interesowali się właściwie wszystkimi gatunkami roślin począwszy od zbóż po kukurydzę, ziemniaki, rzepak, cebulę i pomidory. Gdyby pogoda była nieco łaskawsza tegoroczne Dzięń Otwartych Drzwi przedłużyłyby się na pewno do wieczora.