Kontakty

04.02.2014 r. – Posiedzenie Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa wielkopolskiego

W dniu 4 lutego 2014r. w Wojewódzkim Inspektoracie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu odbyło się szóste posiedzenie bieżącej kadencji Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. W posiedzeniu brali udział członkowie Wojewódzkiego Zespołu PDOiR . Spotkanie poświecono głównie wypracowaniu ustaleń dotyczących listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) dla roślin jarych i ozimych oraz organizacji na terenie województwa wielkopolskiego doświadczeń PDOiR z roślinami jarymi w 2014 roku. Zostały również omówione sprawy związane z upowszechnianiem wyników doświadczeń PDOiR wśród wielkopolskich rolników. Podczas spotkania Prof. dr hab. Marek Mrówczyński wygłosił wykład na temat integrowanej ochrony roślin