Kontakty

09.02.2015 r. – Posiedzenie Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa wielkopolskiego

W dniu 9 lutego 2015r. w Centrum Wystawowo – Szkoleniowym w Sielinku odbyło się ostatnie posiedzenie bieżącej kadencji Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. W posiedzeniu brali udział członkowie Wojewódzkiego Zespołu PDOiR . Spotkanie poświecono głównie wypracowaniu ustaleń dotyczących listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) dla roślin jarych i ozimych oraz organizacji na terenie województwa wielkopolskiego doświadczeń PDOiR z roślinami jarymi w 2015 roku. Zostały również omówione sprawy związane z upowszechnianiem wyników doświadczeń PDOiR wśród wielkopolskich rolników. W związku z zakończeniem kadencji Wielokpolskiego Zespołu PDOiR członkom wręczono podziękowania za dotychczasową współpracę.