Kontakty

16.06.2015 r. – Dzień Pola w COBORU SDOO w Słupi Wielkiej

Tradycyjnie jak co roku Dzień Pola w COBORU SDOO w Słupi Wielkiej zorganizowany został przy współpracy Zespołem Doradczym WODR w powiecie średzkim , firmą Syngenta Polska oraz KWS Polska.

16 czerwca 2015 roku w imprezie, oprócz wielu rolników uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych i instytucji obsługujących rolnictwo, a także firmy zaopatrujące rolników w środki do produkcji rolniczej.

Uczestników imprezy powitał dyrektor SDOO Grzegorz Koszucki, omawiając również krótko działalność Stacji.

Co roku pragniemy rolników zainteresować inną tematyką, przygotowujemy specjalne demonstracje polowe i wykłady.

W tym roku wiodącym tematem spotkania było zastosowanie odmian mieszańcowych zbóż w żywieniu zwierząt.

W pierwszej części wysłuchano trzech wykładów:

   • Żyto w żywieniu trzody chlewnej i bydła mlecznego / mgr K. Włodarczyk KWS Polska /

   • Żółta karłowatość jęczmienia ozimego zwalczana jesienią oraz odmiany mieszańcowe jęczmienia ozimego
     i ich zastosowanie w żywieniu trzody chlewnej/ mgr inż. Jerzy Grzesiek Syngenta Polska /

   • Agravita – wiedza, technologia, kompleksowość / przedstawiciel firmy Caldena /

Następnie uczestników spotkania zapoznano ze specjalnie przygotowaną demonstracją polową mieszańcowych odmian żyta ozimego i pszenicy ozimej firmy KWS Polska ,mieszańcowych odmian jęczmienia ozimego prezentowaną przez firmę Syngenta Polska oraz prezentację odmian biorących udział w doświadczeniach PDOiR województwa wielkopolskiego i rekomendowanych do uprawy . Wizyta na polu była okazją do bardzo ożywionej dyskusji i wymiany poglądów. Rolnicy byli także żywo zainteresowani odmianami innych gatunków roślin uprawnych prezentowanych na poletkach w Stacji Doświadczalnej. Podczas wizytacji pól specjaliści SDOO w Słupi Wielkiej udzielali informacji na temat odmian zalecanych do uprawy na obszarze Wielkopolski oraz nowości odmianowych zarejestrowanych w ostatnim roku.

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wynikami doświadczeń PDOiR w roku 2014 prezentowanych na specjalnie przygotowanych do tego celu posterach. Po lustracji doświadczeń w polu wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który był okazją do dalszych dyskusji i nawiązywania kontaktów.

Sprzyjająca pogoda zgromadziła wielu rolników z gmin powiatu średzkiego i ościennych, których zaopatrzono w wydawnictwa COBORU, WZ PDOiR oraz materiały informacyjne firmy Syngenta i KWS.

Dzień Pola został wysoko oceniony przez rolników, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w takich spotkaniach w następnych latach.