Kontakty

25.01.2017 r. – Posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 25 stycznia 2017r. w Wojewódzkim Inspektoracie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu odbyło się drugie posiedzenie bieżącej kadencji Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W posiedzeniu brali udział członkowie Wojewódzkiego Zespołu PDO. Spotkanie poświecono głównie wypracowaniu ustaleń dotyczących listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) dla roślin jarych i ozimych oraz organizacji na terenie województwa wielkopolskiego doświadczeń PDO z roślinami jarymi w 2017 roku. Zostały również omówione sprawy związane z upowszechnianiem wyników doświadczeń PDO wśród wielkopolskich rolników.

Została podjęta decyzja o utworzeniu Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2017 dla odmian pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, pszenicy ozimej, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, rzepaku ozimego, ziemniaka, grochu siewnego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego oraz soi.

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2015/2016 włącznie. Na powyższej liście znalazły się następujące odmiany:

Gatunek: Pszenica ozima Gatunek: Żyto ozime Gatunek: Pszenżyto ozime
1. Fidelius (4) 1. SU Stakkato F1 (3) 1. Fredro (5)
2. KWS Ozon (4) 2. Antonińskie (2) 2. Borowik (4)
3. Platin (3) 3. SU Drive F1 (2) 3. Maestozo (3)
4. Patras (3) 4. Tur F1 (2) 4. Subito (3)
5. Arkadia (2) 5. Dańkowskie Rubin (1) 5. Meloman (1)
6. Artist (2) 6. Horyzo (1)  
7. RGT Kilimanjaro (1) 7. SU Performer F1 (1)  
8. Hondia (1) 8. Helltop F1 (CCA) (4)  
9. Rotax (1)    
10. Belissa (1)    
11. Julius (CCA) (4)    
     
Gatunek: Jęczmień ozimy Gatunek: Rzepak ozimy  
1. Antonella (4) 1. Monolit (7)  
2. KWS Meridian (4) 2. Adriana (2)  
3. Holmes (3) 3. Sherlock (2)  
4. Titus (3) 4. Pamela (2)  
5. SU Elma (1) 5. Lohana (2)  
6. Zenek (1) 6. DK Exquisite F1 (4)  
7. Inspiration F1 (4)  
  8. Marcopolos F1 (3)  
9. Bonanza F1 (2)  
  10. DK Exstorm F1 (2)  
     
Gatunek: Pszenica jara Gatunek: Jęczmień jary Gatunek: Owies
1. Kandela (5) 1. Argento (2) 1. Breton (8)
2. Mandaryna (2) 2. KWS Irina (2) 2. Bingo (7)
3. Goplana (1) 3. KWS Orphelia (2) 3. Zuch (7)
4. Harenda (1) 4. Penguin (2) 4. Arden (6)
5. Serenada (1) 5. Soldo (2) 5. Amant (2)
  6. KWS Fabienne (1) 6. Nawigator (1)
7. Rubaszek (1)
  8. Salome (1)  
     

Ziemniak jadalny

Odmiany bardzo wczesne Odmiany wczesne Odmiany średniowczesne Odmiany średniopóźne i późne
1. Denar (6) 1. Owacja (6) 1. Satina (6) 1. Mondeo (4)
2. Lord (6) 2. Vineta (6) 2. Tajfun (6) 2. Jelly (1)
3. Arielle (4) 3. Michalina (5) 3. Oberon (3)  
4. Impala (3) 4. Gwiazda (3) 4. Finezja (2)
  5. Altesse (1) 5. Laskara (1)  
  6. Ignacy (1)    
       

Ziemniak skrobiowy

Odmiany średniowczesne Odmiany średniopóźne i późne    
1. Zuzanna (6) 1. Kuras (6)    
2. Jubilat (1) 2. Inwestor (1)
       
Groch siewny – odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny – odmiany
pastewne
Łubin żółty Łubin żółty wąskolistny
1. Akord (2) 1. Hubal (1) 1. Baryt (2) 1. Graf (R)
2. Arwena (2) 2. Turnia (1) 2. Bursztyn (2) 2. Rumba (R)
3. Audit (2)   3. Mister (2) 3. Tango (R)
4. Batuta (2)     4. Koral (R)
5. Mecenas (2)     5. Bolero (R)
6. Tarchalska (2)      
       
Soja      
1. Augusta (R)      
2. Abelina (R)      
3. Aligator (R)      
4. Sultana (CCA) (R)      
       
W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat)
(R) - odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników plonowania z 2016 roku.