Kontakty

Dzień Pola w COBORU SDOO w Słupi Wielkiej

Coroczny Dzień Pola w COBORU SDOO w Słupi Wielkiej zorganizowany został przy współpracy Zespołem Doradczym WODR w powiecie średzkim , firmą Syngenta Polska , KWS Polska , firmą ADOB i P.P.H.U Bogdan

W imprezie, oprócz wielu rolników uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem MiG Środa Wielkopolska Wojciechem Ziętkowskim oraz instytucji obsługujących rolnictwo .

Uczestników imprezy powitał dyrektor SDOO Grzegorz Koszucki, omawiając również krótko działalność Stacji.

Zmiana systemu dopłat do uprawy roślin wysokobiałkowych polegająca na priorytetowym traktowaniu sześciu towarowych gatunków roślin bobowatych grubonasiennych , w tym soi , zobowiązała organizatorów do włączenia tematu uprawy tej grupy roślin w program spotkania .

Bardzo interesujący wykład „ Opłacalność uprawy roślin bobowatych w aspekcie zastosowania nowych technologii „ wygłosił prof.dr hab. Jerzy Szukała z UP w Poznaniu. Wykład zapoczątkował ożywioną i konstruktywną dyskusję. Umożliwiono uczestnikom spotkania wizytę na polach produkcyjnych soi i łubinu wąskolistnego.

Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje polowe . Specjalnie przygotowaną demonstracją polową mieszańcowych odmian żyta ozimego i pszenicy ozimej firmy KWS Polska , mieszańcowych odmian jęczmienia ozimego prezentowaną przez firmę Syngenta Polska oraz prezentację odmian rekomendowanych do uprawy na terenie Wielkopolski w roku 2017 , obejrzało ponad 70 zainteresowanych rolników. Wizyta na polu była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń. Rolnicy byli także żywo zainteresowani odmianami innych gatunków roślin uprawnych prezentowanych na poletkach w Stacji Doświadczalnej. Podczas wizytacji pól specjaliści SDOO w Słupi Wielkiej udzielali informacji na temat nowości odmianowych zarejestrowanych w ostatnim roku.

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wynikami doświadczeń PDO w roku 2016 prezentowanych na specjalnie przygotowanych do tego celu posterach. Po lustracji doświadczeń w polu wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który był okazją do dalszych dyskusji i nawiązywania kontaktów.

Wielu rolników z gmin powiatu średzkiego i ościennych zaopatrzono w wydawnictwa COBORU, WZ PDO oraz materiały informacyjne firmy Syngenta i KWS.

Sprzyjająca w tym roku pogoda i smaczny poczęstunek dla wszystkich uczestników dopełniły wysoką ocenę spotkania wyrażaną przez rolników wraz z zapewnieniem o wizycie w Słupi Wielkiej w roku następnym