Kontakty

27 czerwca 2017 rok – Posiedzenie Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego województwa wielkopolskiego

W dniu 27 czerwca 2017r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie odbyło się trzecie posiedzenie bieżącej kadencji Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W posiedzeniu brali udział członkowie Wojewódzkiego Zespołu PDO.

Zespół ustalił dobory odmian dla wszystkich gatunków zbóż ozimych, lokalizację doświadczeń z nimi prowadzonych oraz lokalizację doświadczeń rozpoznawczych w Wielkopolsce na sezon 2017/2018. Zostały również omówione sprawy związane z upowszechnianiem wyników doświadczeń PDO wśród wielkopolskich rolników. .

Na zakończenie spotkania uczestnicy udali się na wizytację doświadczeń z gatunkami roślin rolniczych założonych w systemie PDO w ZDOO Śrem Wójtostwo. Dużym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia z roślinami bobowatymi.