Kontakty

24.01.2018 r. – Posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 24 stycznia 2018r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu odbyło się czwarte posiedzenie bieżącej kadencji Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W posiedzeniu brali udział członkowie Wojewódzkiego Zespołu PDO. Posiedzenie otworzył oraz prowadził Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pan Adam Błochowiak – wiceprzewodniczący wielkopolskiego Zespołu PDO, który również przedstawił prezentację dotyczącą nasiennictwa w Wielkopolsce w 2017 roku.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Beer wręczył nominacje nowym członkom Wielkopolskiego Zespołu PDO. Nominacje otrzymali: Pani Agnieszka Łuczak, Pan Jerzy Kostrzewa oraz Pan Jan Kroehnke.

Spotkanie poświęcono głównie wypracowaniu ustaleń dotyczących listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) dla roślin jarych i ozimych oraz organizacji na terenie województwa wielkopolskiego doświadczeń PDO z roślinami jarymi w 2018 roku. Zostały również omówione sprawy związane z upowszechnianiem wyników doświadczeń PDO wśród wielkopolskich rolników.

Została podjęta decyzja o utworzeniu Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2018 dla odmian pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, pszenicy ozimej, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, rzepaku ozimego, ziemniaka, grochu siewnego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego oraz soi.

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2016/2017 włącznie. Na powyższej liście znalazły się następujące odmiany:


Gatunek: Pszenica ozima Gatunek: Żyto ozime Gatunek: Pszenżyto ozime
1. Patras (4) 1. SU Stakkato F1 (4) 1. Fredro (6)
2. Platin (4) 2. SU Drive F1 (3) 2. Borowik (5)
3. Artist (3) 3. Dańkowskie Rubin (2) 3. Maestozo (4)
4. Belissa (2) 4. Horyzo (2) 4. Subito (4)
5. Hondia (2) 5. Dańkowskie Granat (1) 5. Meloman (2)
6. RGT Kilimanjaro (2) 6. KWS Bono F1 (1) 6. Trapero (1)
7. Rotax (2) 7. KWS Daniello F1 (1)  
8. Fakir (1) 8. KWS Livado F1 (1)  
9. Linus (1) 9. SU Nasri F1 (1)  
     
Gatunek: Jęczmień ozimy Gatunek: Rzepak ozimy  
1. Antonella (5) 1. Marcopolos F1 (4)  
2. KWS Meridian (5) 2. Bonanza F1 (3)  
3. Titus (4) 3. Lohana (3)  
4. SU Elma (2) 4. Sherlock (3)  
5. Zenek (2) 5. ES Valegro (1)  
6. KWS Kosmos (1) 6. Rumba F1 (1)  
7. Shrek F1 (1)  
  8. SY Polana F1 (1)  
9. SY Saveo F1 (1)
     
Gatunek: Pszenica jara Gatunek: Jęczmień jary Gatunek: Owies
1. Mandaryna (3) 1. KWS Irina (3) 1. Breton (9)
2. Goplana (2) 2. KWS Orphelia (3) 2. Bingo (8)
3. Harenda (2) 3. Soldo (3) 3. Komfort (1)
4. Rusałka (1) 4. Salome (2) 4. Romulus (1)
5. WPB Skye (1) 5. KWS Dante (1) 5. Siwek (1)
  6. KWS Harris (1)  
7. KWS Vermont (1)
  8. Paustian (1)  
  9. RGT Planet (1)  
     
Ziemniak jadalny

Odmiany bardzo wczesne Odmiany wczesne Odmiany średniowczesne Odmiany średniopóźne i późne
1. Denar (7) 1. Owacja (7) 1. Tajfun (7) 1. Jelly (2)
2. Lord (7) 2. Vineta (7) 2. Oberon (4)  
3. Arielle (5) 3. Michalina (6) 3. Finezja (3)  
4. Impala (4) 4. Gwiazda (4) 4. Laskara (2)
  5. Ignacy (2) 5. Jurek (1)  
    6. Mazur (2)  
       
Ziemniak skrobiowy

   
Odmiany średniowczesne Odmiany średniopóźne i późne    
1. Zuzanna (7) 1. Kuras (7)    
2. Jubilat (2) 2. Inwestor (2)
3. Pasat (1)      
       
Groch siewny – odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny – odmiany pastewne Łubin żółty Łubin wąskolistny
1. Arwena (2) 1. Hubal (2) 1. Baryt (3) 1. Bolero (2)
2. Audit (2) 2. Turnia (2) 2. Bursztyn (3) 2. Rumba (2)
3. Batuta (2)   3. Mister (3) 3. Tango (2)
4. Mecenas (2)     4. Jowisz (1)
5. Tarchalska (2)     5. Regent (1)
6. Starski (1)     6. Tytan (1)
       
Soja      
1. Augusta (2)      
2. Abelina (2)      
3. Aligator (2)      
4. Sultana (CCA) (2)      
 
W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat)