Kontakty

18.06.2013 r. - „Dzień Otwartych Drzwi” czyli „Dni Pola” w SDOO w Słupi Wielkiej

       W dniu 18 czerwca 2013 roku w COBORU SDOO Słupi Wielkiej odbył się coroczny Dzień Pola zorganizowany przy współpracy z Zespołem Doradczym w powiecie średzkim WODR w Poznaniu oraz firmą Syngenta Polska.
Oficjalnymi gośćmi byli : burmistrz UM i G Środa Wlkp Wojciech Ziętkowski , kierownik Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego Bożena Waligóra, kierownik WIORIN w Poznaniu o/ Środa Wlkp. Gabriela Czosnowska, kierownik Biura Powiatowego ARIMR Bogdan Bączkiewicz.
       W imprezie uczestniczyli także przedstawiciele firmy ADOB z ofertą nawozów dolistnych, PPHU „Bogdan” z ofertą użyźniacza glebowego UG- Max , „Agrotechnika „ z ofertą wydawnictw dla rolnictwa oraz KRUS w Środzie Wlkp.
Uczestników powitał i omówił działalność SDOO dyrektor Grzegorz Koszucki.
Wiodącym tematem spotkania była integrowana uprawa i ochrona rzepaku. W pierwszej części wysłuchano trzech wykładów :
- Integrowana ochrona roślin uprawnych / mgr inż. Andrzej Obst , WODR Poznań/
- Rzepak-odmiany populacyjne czy mieszańcowe /mgr inż . Jacek Broniarz COBORU/
- Program ochrony rzepaku ozimego według Syngenta-zabiegi przygotowujące rzepak do zimy / mgr inż.Jerzy Grzesiek Syngenta Polska/
       Następnie uczestników spotkania zapoznano ze specjalnie przygotowaną demonstracją polową 64 odmian rzepaku ozimego biorących udział w doświadczeniach PDOiR województwa wielkopolskiego ,na którą firma Syngenta opracowała program ochrony przed chorobami i szkodnikami. Wizyta na polu rzepakowym była okazją do bardzo ożywionej dyskusji i wymiany poglądów.
       Rolnicy byli także żywo zainteresowani odmianami zbóż ozimych i jarych oraz ziemniaków. Podczas wizytacji pól doświadczalnych specjaliści SDOO i COBORU w Słupi Wielkiej udzielali informacji na temat odmian zalecanych do uprawy na obszarze Wielkopolski oraz nowości odmianowych zarejestrowanych w ostatnim roku.
       Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wynikami doświadczeń PDOiR w roku 2012 prezentowanych na specjalnie przygotowanych do tego celu posterach.
       Dodatkową atrakcją był zorganizowany przez KRUS konkurs dotyczący BHP w gospodarstwie rolnym. Wśród uczestników konkursu rozlosowano cenne nagrody.
       Po lustracji doświadczeń w polu wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który był okazją do dalszych dyskusji i nawiązywania kontaktów.
       Sprzyjająca pogoda zgromadziła ponad 100 rolników z gmin powiatu średzkiego i wrzesińskiego, których zaopatrzono w wydawnictwa COBORU , WZ PDOiR oraz materiały informacyjne firmy Syngenta.

Dzień Pola został wysoko oceniony przez rolników , którzy wyrazili chęć uczestnictwa w takich spotkaniach w następnych latach.