Kontakty

3.07.2013 r. - Posiedzenie Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa wielkopolskiego

       W dniu 3 lipca 2013r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie odbyło się piąte posiedzenie bieżącej kadencji Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. W posiedzeniu brali udział członkowie Wojewódzkiego Zespołu PDOiR oraz przedstawiciele COBORU: Pani Irena Perczak i Pani Justyna Lubecka-Ziembinska. Zespół ustalił dobory odmian dla wszystkich gatunków zbóż ozimych, lokalizację doświadczeń z nimi prowadzonych oraz lokalizację doświadczeń rozpoznawczych w Wielkopolsce. Zostały również omówione sprawy związane z upowszechnianiem wyników doświadczeń PDOiR wśród wielkopolskich rolników. Na zakończenie spotkania uczestnicy udali się na wizytację doświadczeń założonych w systemie PDOiR w ZDOO Śrem Wójtostwo.