Kontakty

23.08.2013 r. - Wizyta przedstawicieli Centrum Zasobów Genetycznych w Tiranie (Albania)

       W dniu 23.08.2013 gościliśmy w SDOO w Słupi Wielkiej i Zakładzie Doświadczalnym w Śremie Wójtostwie uczestników szkolenia , organizowanego przez COBORU na zlecenie CPVO a dotyczącego badań OWT pomidora dla celów rejestracji i ochrony prawnej odmian. Naszymi gośćmi byli : Fatmira Allmuca -Ministerstwo Rolnictwa i Halit Sulovari - Centrum Zasobów Genetycznych w Tiranie /Albania/ oraz przedstawiciel CPVO w osobie Urszuli Braun.

       Wizyta była okazją do przedstawienia organizacji i działalności naukowo- badawczej Stacji , omówienia problematyki badań OWT i doświadczeń odmianowych WGO z pomidorem oraz lustracji doświadczeń w polu. Duże zainteresowanie wywołała wizyta w Laboratorium Chemiczno –Technologicznym oraz w przechowalni prób wzorcowych.
Spotkaniu towarzyszyła bardzo miła i przyjacielska atmosfera.