Kontakty

06.11.2013 r. – Wizyta studentów studiów stacjonarnych anglojęzycznych II stopnia, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W dniu 06.11.2013 r. gościliśmy w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian Śrem Wójtostwo studentów studiów stacjonarnych anglojęzycznych II stopnia (II rok) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wizyta ośmioosobowej grupy studentów z Chin oraz ich opiekunów z Katedry Nasiennictwa odbyła się w ramach przedmiotu Doradztwo w nasiennictwie (Extension in seed industry).

Wizyta była okazją do przedstawienia organizacji i działalności naukowo – badawczej Zakładu oraz do lustracji doświadczeń z roślinami ozdobnymi pod osłonami i w polu. Goście wysłuchali wykładów na temat OWT, LOO oraz PDOiR przygotowanych przez przedstawicieli COBORU: Ewę Milczyńską, Marcina Króla i Tomasza Lenartowicza