Kontakty

10.06.2014 Dzień Pola

10 czerwca 2014 r. w COBORU SDOO Słupia Wielka odbył się coroczny Dzień Pola. Współorganizatorami spotkania byli WODR Poznań Zespół Doradców W Środzie Wielkopolskiej oraz Firma Syngenta Polska.

Zaplanowany program udało zrealizować się w całości pomimo wielu zaskakujących zjawisk pogodowych – ciemnych chmur , silnego wiatru, letniego deszczu i w końcu burzy. Dyrektor Stacji mgr. Grzegorz Koszucki powitał przybyłych gości i krótko przedstawił działalność badawczą i gospodarczą SDOO.

Z radością gościliśmy na spotkaniu m.in. Burmistrza MiG Środa Wielkopolska Wojciecha Ziętkowskiego , wicedyrektor Odziału Regionalnego KRUS w Poznaniu Mirosławę Kaźmierczak, przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Mariana Walkiewicza, kierownika Biura Powiatowego ARiMR Bogdana Bączkiewicza, kierownika PIORIN w Środzie Gabrielę Czosnowską i kierownika Biura Powiatowego WIR Krystynę Kubicką Sztul.

Część wykładową rozpoczęło wystąpienie mgr. Józefa Zycha z COBORU na temat „ Pożądane kierunki hodowli nowych odmian roślin rolniczych”, w którym przedstawił również znaczenie systemu doświadczalnictwa odmianowego w Polsce. Interesujący wykład wygłosił dr. Paweł Olejarski z PIB-IOR Poznań „ Zwalczanie szkodników w magazynach zbożowych z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony ‘’. Przedstawiciel głównego sponsora imprezy firmy Syngenta Polska w osobie Andrzeja Nowaka zapoznał uczestników z systemem Hyvido dotyczącym odmian i technologii uprawy mieszańców jęczmienia ozimego. Uczestnikom umożliwiono zapoznanie się z wynikami PDOiR w Wielkopolsce i listą zalecanych odmian roślin rolniczych poprzez ekspozycję posterów a także prezentację polową odmian.

Duże zainteresowanie wzbudziła wizyta na polu doświadczalnym z hybrydowymi odmianami jęczmienia ozimego , szczególnie wśród obecnych członków Akademii Jęczmienia Hybrydowego prowadzonej przez Syngenta .

W tym dniu ofertę handlową i informację o swoich produktach prezentowali także przedstawiciele firm PPHU Bodgan i F&N Agro Polska a pracownicy oddziału KRUS w Środzie wielkopolskiej zorganizowali tradycyjnie dla uczestników konkurs z cennymi nagrodami .