Kontakty

8 lipca 2014 rok – Posiedzenie Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa wielkopolskiego

W dniu 8 lipca 2014r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie odbyło się siódme posiedzenie bieżącej kadencji Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. W posiedzeniu brali udział członkowie Wojewódzkiego Zespołu PDOiR oraz zaproszeni goście

Zespół ustalił dobory odmian dla wszystkich gatunków zbóż ozimych, lokalizację doświadczeń z nimi prowadzonych oraz lokalizację doświadczeń rozpoznawczych w Wielkopolsce na sezon 2014/2015. Zostały również omówione sprawy związane z upowszechnianiem wyników doświadczeń PDOiR wśród wielkopolskich rolników.

Na zakończenie spotkania uczestnicy udali się na wizytację kolekcji roślin ozdobnych oraz doświadczeń z gatunkami roślin rolniczych założonych w systemie PDOiR w ZDOO Śrem Wójtostwo. .