Kontakty

7.07.2015 r. – Posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 7 lipca 2015r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie odbyło się pierwsze posiedzenie bieżącej kadencji Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. W posiedzeniu brali udział członkowie Wojewódzkiego Zespołu PDOiR oraz zaproszeni goście.

Zespół ustalił dobory odmian dla wszystkich gatunków zbóż ozimych, lokalizację doświadczeń z nimi prowadzonych oraz lokalizację doświadczeń rozpoznawczych w Wielkopolsce na sezon 2015/2016. Zostały również omówione sprawy związane z rozszerzeniem LOZ o nowe gatunki – kukurydza i rośliny bobowate, oraz z upowszechnianiem wyników doświadczeń PDO wśród wielkopolskich rolników.

Na zakończenie spotkania uczestnicy udali się na wizytację doświadczeń z gatunkami roślin rolniczych założonych w systemie PDO w ZDOO Śrem Wójtostwo oraz kolekcji roślin ozdobnych.