Kontakty

27.01.2016 r. – Posiedzenie Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego województwa wielkopolskiego

W dniu 27 stycznia 2016r. w Wojewódzkim Inspektoracie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu odbyło się drugie posiedzenie bieżącej kadencji Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W posiedzeniu brali udział członkowie Wojewódzkiego Zespołu PDO. Spotkanie poświecono głównie wypracowaniu ustaleń dotyczących listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) dla roślin jarych i ozimych oraz organizacji na terenie województwa wielkopolskiego doświadczeń PDO z roślinami jarymi w 2016 roku. Zostały również omówione sprawy związane z upowszechnianiem wyników doświadczeń PDO wśród wielkopolskich rolników.

Została podjęta decyzja o utworzeniu Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2016 dla odmian pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, pszenicy ozimej, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, rzepaku ozimego, ziemniaka, grochu siewnego oraz łubinu żółtego.

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2014/2015 włącznie. Na powyższej liście znalazły się następujące odmiany:


Gatunek: Pszenica ozima Gatunek: Żyto ozime Gatunek: Pszenżyto ozime
1. Fredro (4) 1. Dańkowskie Amber (2) 1. Fredro (4)
2. KWS Ozon (3) 2. Antonińskie (1) 2. Borowik (3)
3. Platin (2) 3. SU Stakkato F1 (3) 3. Maestozo (2)
4. Patras (2) 4. SU Drive F1 (1) 4. Subito (2)
5. Praktik (1) 5. Tur F1 (1) 5. Trismart (2)
6. Arkadia (1) 6. Helltop F1 (CCA) (3  
7. Artist (1)    
8. Julius (CCA) (3)    
     
Gatunek: Jęczmień ozimy Gatunek: Rzepak ozimy  
1. KWS Meridian (3) 1. Monolit (6)  
2. Antonella (3) 2. Adriana (1)  
2. Antonella (3) 3. Sherlock (1)  
3. Henriette (3) 4. Pamela (1)  
4. Holmes (2) 5. Lohana (1)  
5. Titus (2) 6. Artoga F1 (3)  
6. SU Melania (1) 7. Gladius F1 (3)  
  8. DK Exquisite F1 (3)  
9. Inspiration F1 (3)
  10. Marcopolos F1 (2)  
  11. Bonanza F1 (1)  
  12. DK Exstorm F1 (1)  
  13. Arsenal F1 (1)  
  14. DK Exclusiv F1 (1)  
     
Gatunek: Pszenica jara Gatunek: Jęczmień jary Gatunek: Owies
1. Parabola (7) 1. KWS Olof (3) 1. Breton (7)
2. Kandela (4) 2. Ella (3) 2. Bingo (6)
3. Arabella (4) 3. Basic (2) 3. Zuch (6)
4. KWS Torridon (2) 4. Penguin (2) 4. Arden (5)
5.Mandaryna (1) 5. Argento (1) 5. Amant (1)
  6. KWS Orphelia (1)  
7. Nokia (1)
  8. Soldo (1)  
  9. KWS Irina (1)  
     
Ziemniak jadalny

Odmiany bardzo wczesne Odmiany wczesne Odmiany średniowczesne Odmiany średniopóźne i późne
1. Denar (5) 1. Owacja (5) 1. Satina (5) 1. Mondeo (3)
2. Lord (5) 2. Vineta (5) 2. Tajfun (5) 2. Syrena (1)
3. Arielle (3) 3. Michalina (4) 3. Oberon (2)  
4. Impala (2) 4. Gwiazda (2) 4. Finezja (1)
    5. Gawin (1)  
       
Ziemniak skrobiowy

   
Odmiany średniowczesne Odmiany średniopóźne i późne    
1. Zuzanna (5) 1. Kuras (5)    
2. Harpun (1) 2. Hinga (1)
3. Kaszub (1)      
       
Groch siewny – odmiany ogólnoużytkowe Łubin żółty    
1. Akord (1) 1. Baryt (1)    
2. Arwena (1) 2. Bursztyn (1)
3. Audit (1) 3. Mister (1)    
4. Batuta (1)      
5. Mecenas (1)      
6. Tarchalska (1)      
 
W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat)