Kontakty Dojazd
WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień jary
Jęczmień ozimy
Owies zwyczajny jary
Pszenica zwyczajna jara
Pszenica zwyczajna ozima
Pszenżyto ozime
Rzepak ozimy
Żyto ozime
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy
Żyto ozime
Rzepak ozimy
Pszenżyto ozime
Pszenica zwyczajna ozima