Kontakty
WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień jary 2019
Jęczmień ozimy 2019
Owies zwyczajny jary 2019
Pszenica zwyczajna jara 2019
Pszenica zwyczajna ozima 2019
Pszenżyto ozime 2019
Rzepak ozimy 2019
Żyto ozime 2019
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy
Żyto ozime
Rzepak ozimy
Pszenżyto ozime
Pszenica zwyczajna ozima
Jęczmień jary 2020
Owies zwyczajny jary
Pszenica zwyczajna jara