Kontakty
WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień jary 2019
Jęczmień ozimy 2019
Owies zwyczajny jary 2019
Pszenica zwyczajna jara 2019
Pszenica zwyczajna ozima 2019
Pszenżyto ozime 2019
Rzepak ozimy 2019
Żyto ozime 2019
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2021
Rzepak ozimy 2021
Pszenica zwyczajna ozima 2021
Pszenżyto ozime 2021
Żyto ozime 2021