Kontakty Dojazd

Skład
Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
(kadencja 2019-2023)

powołany 5 czerwca 2019 r.

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 dr inż. Zofia Szalczyk -przewodnicząca WZ PDO Sejmik Województwa Wielkopolskiego Radna Sejmiku
2 mgr inż. Adam Błochowiak – zastępca przewodniczącego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Wojewódzki Inspektor
3 prof. dr hab. Marek Mrówczyński- zastępca przewodniczącego WZ PDO Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu Dyrektor
4 mgr inż. Andrzej Barański Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Przedstawiciel regionalny
5 dr inż. Monika Bartos - Spychała Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń DyrektorZakładu
6 mgr inż. Marek Beer Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dyrektor Departamentu
7 mgr inż. Wiktor Bieniewicz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
8 mgr inż. Agnieszka Filipiak Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej p.o. Dyrektor SDOO
9 mgr inż. Jerzy Grzesiek Syngenta Polska Sp. z o.o. Manager marketingu nasion
10 mgr inż. Piotr Kaźmierczak DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni Hodowca
11 mgr inż. Jerzy Kostrzewa Wielkopolska Izba Rolnicza Członek Zarządu
12 mgr inż. Jan Kroehnke Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Nowej Wsi Ujskiej Kierownik ZDOO
13 mgr inż. Zbigniew Król Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Zastępca Dyrektora Wydziału
14 mgr inż. Agnieszka Łuczak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kościelna Wieś Kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego
15 dr hab., prof. nadzw. Jerzy Nawracała Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Kierownik Katedry
16 mgr inż. Daniel Niewiński SAATBAU Polska Dyrektor ds. marketingu
17 mgr inż. Wiesława Nowak Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Dyrektor
18 mgr inż. Monika Paczyńska Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Oddział Gospodarki Wodnej i Zezwoleń Kierownik Oddziału
19 mgr inż. Magdalena Pawlak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie Kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego
20 mgr inż. Mariusz Ratajczak Saaten Union Polska Kierownik Stacji
21 mgr inż. Justyna Rejmaniak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie Kierownik ZDOO
22 dr inż. Michał Rokicki Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Dyrektor pionu hodowli roślin
23 mgr inż. Krzysztof Rubrycki Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Oddział Borowo Dyrektor Oddziału
24 Maciej Rybowiak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Bobrownikach Kierownik ZDOO
25 mgr inż. Agnieszka Sip Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Główny Specjalista
26 dr inż. Witold Skrzypczak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń Dyrektor
27 mgr inż. Tomasz Świstek IGP Polska SP. z o.o. sp. k. Doradca terenowy
28 mgr inż. Artur Topolski Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Hodowca
29 mgr inż. Karol Torzyński Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej Kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego
30 dr inż. Gwidon Tratwal Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kościelnej Wsi Zastępca Dyrektora SDOO w Słupi W.
31 mgr inż. Piotr Walkowski Wielkopolska Izba Rolnicza Prezes
32 mgr inż. Jarosław Wierzyk KWS Lochow Polska Doradca agrotechniczny
33 dr inż. Edward Witkowski Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Hodowca

Sekretarz Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – mgr inż. Justyna Rejmaniak (ZDOO w Śremie Wójtostwie)