Kontakty

JEDNOSTKI PROWADZĄCE DOŚWIADCZENIA

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
Słupia Wielka 1; 63-022 Słupia Wielka
tel. : 61 285 23 07; e-mail: sdoo@slupiawielka.coboru.gov.pl
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Bobrownikach
Bobrowniki 1; 62-100 Wągrowiec
tel. : 67 262 18 61; e-mail: zdoo.bobrowniki@slupiawielka.coboru.gov.pl
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kościelnej Wsi
Kościelna Wieś; ul. Kreczunowicza 13; 62-811 Kościelna Wieś
tel. : 62 761 66 28; e-mail: zdoo.koscielnawies@slupiawielka.coboru.gov.pl
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Nowej Wsi Ujskiej
Nowa Wieś Ujska 37; 64-850 Ujście
tel. : 67 284 00 35; e-mail: zdoo.nowawiesujska@slupiawielka.coboru.gov.pl
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie
Śrem; ul. Wiosny Ludów 27; 63-100 Śrem
tel. : 61 283 45 91; e-mail: zdoo.srem@slupiawielka.coboru.gov.pl
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
Oddział Borowo
Borowo; 64-020 Czempiń
tel.: 61 282 72 67; e-mail: borowo@hr-strzelce.pl
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Hodowli Roślin Choryń
Choryń 27; 64-000 Kościan
tel.: 65 513 48 88; e-mail: zhrchoryn@danko.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń
Dłoń 4; 63-910 Miejska Górka
tel.: 65 547 78 26; e-mail: rgddlon@rgddlon.pl
Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o. z w Tulcach
Oddział Hodowli Roślin Wiatrowo, Stacja Hodowli Zbóż Nagradowice
Nagradowice 19; 63-006 Krerowo
tel.: 61 897 60 66; e-mail: shz.nagradowice@phr.pl
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR
Smolice 146; 63-740 Kobylin
tel.: 65 548 24 20; e-mail: smolice@hrsmolice.pl
Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o. z w Tulcach
Oddział Hodowli Roślin Wiatrowo
Wiatrowo 16; 62-100 Wągrowiec
tel.: 67 268 97 55; email: phr_wiatrowo@pro.onet.pl
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze
Winna Góra 13; 63-013 Szlachcin
tel.: 61 287 13 12; e-mail: winnagora@iorpib.poznan.pl