SKŁAD WIELKOPOLSKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO


(kadencja 2019-2023) powołany 5 czerwca 2019 r.
Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 dr inż. Zofia Szalczyk -przewodnicząca WZ PDO Sejmik Województwa Wielkopolskiego Radna Sejmiku
2 mgr inż. Adam Błochowiak – zastępca przewodniczącego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Wojewódzki Inspektor
3 prof. dr hab. Marek Mrówczyński- zastępca przewodniczącego WZ PDO Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu Dyrektor
4 dr inż. Monika Bartos - Spychała Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń Dyrektor Zakładu
5 mgr inż. Wiktor Bieniewicz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
6 mgr inż. Jerzy Grzesiek Syngenta Polska Sp. z o.o. Manager marketingu nasion
7 mgr inż. Karolina Kamińska Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierownik Oddziału
8 mgr inż. Piotr Kaźmierczak DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni Hodowca
9 mgr inż. Jerzy Kostrzewa Wielkopolska Izba Rolnicza Członek Zarządu
10 mgr inż. Jan Kroehnke Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Nowej Wsi Ujskiej Kierownik ZDOO
11 mgr inż. Zbigniew Król Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa/td> Zastępca Dyrektora Wydziału
12 mgr inż. Agnieszka Łuczak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kościelna Wieś p.o. Kierownik ZDOO
13 mgr inż. Andrzej Mańczak IGP Polska Sp. z o.o. sp. k. Doradca terenowy
14 mgr inż. Paweł Marchewka Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju ADM Direct Polska Sp. z o.o. Szamotuły Prokurent
15 dr hab., prof. nadzw. Jerzy Nawracała Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Kierownik Katedry
16 mgr inż. Daniel Niewiński SAATBAU Polska Dyrektor ds. marketingu
17 mgr inż. Wiesława Nowak Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Dyrektor
18 mgr inż. Monika Paczyńska Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dyrektor Departamentu
19 mgr inż. Magdalena Pawlak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie Kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego
20 mgr inż. Mariusz Ratajczak Saaten Union Polska Kierownik Stacji
21 mgr inż. Justyna Rejmaniak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie Kierownik ZDOO
22 dr inż. Michał Rokicki Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Dyrektor pionu hodowli roślin
23 mgr inż. Krzysztof Rubrycki Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Oddział Borowo Dyrektor Oddziału
24   Maciej Rybowiak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Bobrownikach Kierownik ZDOO
25 mgr inż. Agnieszka Sip Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Główny Specjalista
26 dr inż. Witold Skrzypczak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń Dyrektor
27 mgr inż. Artur Topolski Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Hodowca
28 mgr inż. Karol Torzyński Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej Kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego
29 dr inż. Gwidon Tratwal Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej Dyrektor SDOO
30 mgr inż. Piotr Walkowski Wielkopolska Izba Rolnicza Prezes
31 mgr inż. Jarosław Wierzyk KWS Lochow Polska Doradca agrotechniczny
32 dr inż. Edward Witkowski Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Hodowca

Sekretarz Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – mgr inż. Justyna Rejmaniak (ZDOO w Śremie Wójtostwie)