Dzień Pola pod hasłem: „Odmiana – najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej”


W dniu 29 czerwca 2023 r w ZDOO Kościelna Wieś odbył się Dzień Pola pod hasłem: „Odmiana – najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej”.

Dzień ten rozpoczął się przywitaniem wszystkich zgromadzonych gości przez Kierownika Zakładu Panią Agnieszkę Łuczak. Następnie głos zabrał dyrektor oddziału terenowego Gwidon Tratwal , który przedstawił nam działalność stacji i zakładów doświadczalnych, omówił rolę Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz Listy Odmian Zalecanych na obszarze województw.

Następnie Pani Agnieszka Łuczak omówiła działalność działu badawczo-doświadczalnego. Kolejny głos należał do pana Wojciecha Kubasika , który przedstawił „ Metody identyfikacji i szkodników owadzich i organizmów pożytecznych”. Przedstawiciel Firmy Certis Belchim – Piotr Zawadzki omówił „Technologie ochrony ziemniaka

Po części oficjalnej udano się na poletka doświadczalne z różnymi gatunkami roślin rolniczych (zboża ozime i jare, warzywa, ziemniaki i rośliny bobowate). Na poletkach zaprezentowano najnowsze osiągnięcia firm hodowlanych ze szczególnych zwróceniem uwagi na odmiany z list odmian zalecanych do uprawy na terenie woj. wielkopolskiego. Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego porównania ze sobą pokroju różnych odmian w różnych gatunkach roślin uprawnych.

W przedmiotowej imprezie uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Ochrony Roślin z Poznania, doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz rolnicy.

Wszystkim odwiedzającym dziękujemy za przybycie.


Budynek ZDOO Kościelna Wieś
Budynek ZDOO Kościelna Wieś
sala konferencyjna – przywitanie gości krótkie omówienie techniczne
wprowadzenie i omówienie doświadczeń przeprowadzanych w 2023 roku
przejście gości na poletka doświadczalne – warzywne
zdjęcie tablicy informacyjnej z listą zalecanych odmian dla wielkopolski
pokazanie przybyłym gościom doświadczeń z jęczmieniem ozimym pszenżytem i pszenicą ozimą
pokazanie gościom doświadczenia z pszenicą ozimą