ZDOO BOBROWNIKIAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Bobrownikach

Bobrowniki 1
62-100  Wągrowiec
powiat Wągrowiec
województwowielkopolskie

tel. : 67 262 18 61
faks: 67 354 39 61
email: zdoo.bobrowniki@slupiawielka.coboru.gov.pl

kierownik ZDOO Bobrowniki :   Maciej Rybowiak

Położenie geograficzne:    φ = 52o49´, λ = 17o18´, H = 90 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 60,1 ha, w tym płodozmian doświadczalny 24,0 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby.
Klasy bonitacji gleb: IVa - VI
Średnia temperatura roczna: 8,4oC
Roczna suma opadów: 518 mm