ZDOO KOŚCIELECAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Kościelnej Wsi Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kościelcu

Kościelec, ul. Turecka 8
62-604  Kościelec
powiat Koło
województwowielkopolskiePołożenie geograficzne:    φ = 52o10´, λ = 18o34´, H = 98 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 23,98 ha, w tym płodozmian doświadczalny 23,78 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry
Klasy bonitacji gleb: IIIa - IVb
Średnia temperatura roczna: 8,8oC
Roczna suma opadów: 522 mm.