ZDOO NOWA WIEŚ UJSKA


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Nowej Wsi Ujskiej Nowa Wieś Ujska 37
64-850 Ujście
powiat : Piła
województwo: wielkopolskie

tel. i faks: 67 284 00 34
tel.: 67 284 00 35
email: zdoo.nowawiesujska@slupiawielka.coboru.gov.pl
kierownik ZDOO Nowa Wieś Ujska :   mgr inż. Adam Szczepanik

Położenie geograficzne:

φ = 53o02´, λ = 16o45´, H = 105 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 156,37 ha, w tym płodozmian doświadczalny 115,00 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby, żytnio-łubinowy, zbożowo-pastewny mocny
  • Klasy bonitacji gleb: IIIa - VI
  • Średnia temperatura roczna: 8,3oC
  • Roczna suma opadów: 571 mm.