ZDOO NOWA WIEŚ UJSKAAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Nowej Wsi Ujskiej

Nowa Wieś Ujska 37
64-850  Ujście
powiat Piła
województwowielkopolskie

tel. i faks: 67 284 00 34
tel.: 67 284 00 35
email: zdoo.nowawiesujska@slupiawielka.coboru.gov.pl


Położenie geograficzne:    φ = 53o02´, λ = 16o45´, H = 105 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 156,37 ha, w tym płodozmian doświadczalny 115,00 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby, żytnio-łubinowy, zbożowo-pastewny mocny
Klasy bonitacji gleb: IIIa - VI
Średnia temperatura roczna: 8,3oC
Roczna suma opadów: 571 mm.