ZDOO ŚREM WÓJTOSTWOAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie

Śrem, ul. Wiosny Ludów 27
63-100  Śrem
powiat Śrem
województwowielkopolskie

tel. i faks: 61 283 45 91
email: zdoo.srem@slupiawielka.coboru.gov.pl

kierownik ZDOO Śrem Wójtostwo :   mgr inż. Justyna Rejmaniak

Położenie geograficzne:    φ = 52o05´, λ = 17o02´, H = 76 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem: 389,00 ha, w tym płodozmian doświadczalny 104,30 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry
Klasy bonitacji gleb: II - VI
Średnia temperatura roczna: 9,4oC
Roczna suma opadów: 515 mm.