Kontakty Dojazd

KONTAKTY

SDOO Słupia Wielka
dr inż. Gwidon Tratwal dyrektor SDOO Słupia Wielka (62) 761 66 28
zdoo.koscielnawies@coboru.pl
mgr Beata Musiał główny księgowy (61) 285 23 07
B.Musial.SlupiaW@coboru.pl
mgr inż. Karol Torzyński kierownik działu badawczo-doświadczalnego (61) 285 23 07
karol.torzynski@sdoo.net.pl
mgr Beata Szał kierownik laboratorium (61) 285 23 41
beataszal@sdoo.net.pl
mgr inż. Rafał Cyfert kierownik działu gospodarczego (61) 285 23 07
rafal@sdoo.net.pl
mgr inż. Monika Cyfert główny specjalista ds. doświadczeń (61) 285 23 07
monika@sdoo.net.pl
mgr inż. Małgorzata Piotrowska główny specjalista ds. doświadczeń (61) 285 23 07
gosia@sdoo.net.pl
mgr inż. Zofia Pawęzowska-Świt główny specjalista ds. doświadczeń (61) 285 23 07
zosiaswit@sdoo.net.pl
mgr inż. Elżbieta Szedlbauer główny specjalista ds. doświadczeń (61) 285 23 07
elasz@sdoo.net.pl
mgr inż. Joanna Gruszczyńska starszy specjalista ds. doświadczeń (61) 285 23 07
j.gruszczynska@sdoo.net.pl
mgr inż. Elżbieta Maćkowiak starszy specjalista ds. doświadczeń (61) 285 23 07
elam@sdoo.net.pl
Dorota Kirschke specjalista ds. doświadczeń (61) 285 23 07
d.kirschke@sdoo.net.pl
mgr inż. Justyna Dzierla specjalista ds. doświadczeń (61) 285 23 07
j.dzierla@sdoo.net.pl
Beata Kaźmierczak specjalista ds. doświadczeń (61) 285 23 07
beata.kazmierczak@sdoo.net.pl
mgr inż. Dagmara Mańka specjalista (61) 285 23 07
dagmara.manka@sdoo.net.pl

 

ZDOO Bobrowniki
Maciej Rybowiak kierownik ZDOO Bobrowniki (67) 262 18 61
zdoo.bobrowniki@coboru.pl
mgr inż. Kornel Karnowski starszy specjalista ds. doświadczeń (67) 262 18 61
zdoo.bobrowniki@coboru.pl

 

ZDOO Kościelec

 

ZDOO Kościelna Wieś
inż. Agnieszka Łuczak p.o. kierownika ZDOO Kościelna Wieś (62) 761 66 28
zdoo.koscielnawies@coboru.pl
Iwona Paterka p.o. kierownika działu badawczo-doświadczalnego (62) 761 66 28
zdoo.koscielnawies@coboru.pl
mgr Aldona Godlewska referent (62) 761 66 28
zdoo.koscielnawies@coboru.pl
mgr inż Magdalena Grzegorczyk specjalista 62 761 66 28
zdoo.koscielnawies@coboru.pl
mgr inż Magdalena Góralczyk asystent w dziale badawczo-doświadczalnym (62) 761 66 28
zdoo.koscielnawies@coboru.pl

 

ZDOO Nowa Wieś Ujska
mgr inż. Jan Kroehnke kierownik ZDOO Nowa Wieś Ujska (67) 284 00 35
zdoo.nowawiesujska@coboru.pl
Monika Siepka starszy księgowy (67) 284 00 35
zdoo.nowawiesujska@coboru.pl
mgr inż. Dorota Kroehnke starszy specjalista ds. doświadczeń (67) 284 00 35
zdoo.nowawiesujska@coboru.pl
Anna Durek specjalista ds. doświadczeń (67) 284 00 35
zdoo.nowawiesujska@coboru.pl

 

ZDOO Śrem Wójtostwo
mgr inż. Justyna Rejmaniak kierownik ZDOO Śrem Wójtostwo (61) 283 45 91
pdo.srem@gmail.com
mgr inż. Magdalena Pawlak kierownik działu badawczo-doświadczalnego (61) 283 45 91
zdoo.sremwojtostwo@coboru.pl
Paweł Hildebrandt kierownik działu gospodarczego (61) 283 45 91
zdoo.sremwojtostwo@coboru.pl
Maciej Ratajczak starszy specjalista ds. doświadczeń (61) 283 45 91
zdoo.sremwojtostwo@coboru.pl
mgr inż. Roman Wojciechowski starszy specjalista ds. doświadczeń (61) 283 45 91
wojciechowski.srem@gmail.com
mgr inż. Agnieszka Filipiak starszy specjalista ds. doświadczeń (61) 283 45 91
zdoo.sremwojtostwo@coboru.pl
mgr inż Romana Wachowiak specjalista ds doświadczeń (61) 283 45 91
zdoo.sremwojtostwo@coboru.pl
Danuta Domagalska specjalista (61) 283 45 91
zdoo.sremwojtostwo@coboru.pl
Marta Kutek starszy referent administracyjno-księgowy (61) 283 45 91
zdoo.sremwojtostwo@coboru.pl