STRUKTURA ORGANIZACYJNA


 • Dyrektor SDOO w Słupi Wielkiej
 • Dział finansowo-księgowy
 • Samodzielne stanowisko ds. kadr i płac
 • Dział gospodarczy w Słupi Wielkiej
 • Dział badawczo-doświadczalny w Słupi Wielkiej
 • Samodzielne stanowisko ds. administracji
 • Dział laboratorium chemiczno-technicznego w Słupi Wielkiej
 • Pracownia analityczna
 • Pracownia technologiczna
 • Zastępca dyrektora SDOO, Kierownik ZDOO Kościelna Wieś
 • ZDOO w Kościelcu
 • Dział badawczo-doświadczalny
 • Dział gospodarczy
 • Dział administracyjno-księgowy
 • Zastępca dyrektora SDOO, Kierownik ZDOO Nowa Wieś Ujska
 • ZDOO Bobrowniki
 • Dział badawczo-doświadczalny
 • Dział gospodarczy
 • Dział administracyjno-księgowy
 • Zastępca dyrektora SDOO, Kierownik ZDOO Śrem Wójtostwo
 • Dział badawczo-doświadczalny
 • Dział gospodarczy
 • Dział administracyjno-księgowy