Posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 22 stycznia 2019r. w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu odbyło się ostatnie posiedzenie bieżącej kadencji Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W posiedzeniu brali udział członkowie Wojewódzkiego Zespołu PDO. Posiedzenie otworzył oraz prowadził Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pan Adam Błochowiak – wiceprzewodniczący wielkopolskiego Zespołu PDO.

Spotkanie poświęcono głównie wypracowaniu ustaleń dotyczących listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) dla roślin jarych i ozimych oraz organizacji na terenie województwa wielkopolskiego doświadczeń PDO z roślinami jarymi w 2019 roku. Zostały również omówione sprawy związane z upowszechnianiem wyników doświadczeń PDO wśród wielkopolskich rolników.

W związku z zakończeniem kadencji Wielkopolskiego Zespołu PDO członkom wręczono podziękowania za dotychczasową współpracę.

Została podjęta decyzja o utworzeniu Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2019 dla odmian pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, pszenicy ozimej, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, rzepaku ozimego, ziemniaka, grochu siewnego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego oraz soi.

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2017/2018 włącznie. Na powyższej liście znalazły się następujące odmiany:Gatunek: Pszenica ozima Gatunek: Żyto ozime Gatunek: Pszenżyto ozime
1. Patras (5) 1. Horyzo (3) 1. Fredro (7)
2. Platin (5) 2. KWS Bono F1 (2) 2. Meloman (3)
3. Artist (4) 3. KWS Daniello F1 (2) 3. Trapero (2)
4. Belissa (3) 4. SU Nasri F1 (2) 4. Avocado (1)
5. Hondia (3) 5. Dańkowskie Hadron (1) 5. Sekret (1)
6. RGT Kilimanjaro (3) 6. Dańkowskie Turkus (1) 6. Temuco (1)
7. Linus (2) 7. KWS Binntto (1) 7. Trefl (1)
8. Hybery (1) 8. KWS Dolaro (1)  
  9. SU Promotor (1)  
Gatunek: Jęczmień ozimy Gatunek: Rzepak ozimy  
1. Antonella (6) 1. Marcopolos F1 (5)  
2. Titus (5) 2. Bonanza F1 (4)  
3. Zenek (3) 3. ES Valegro (2)  
4. KWS Kosmos (2) 4. Rumba F1 (2)  
5. Jakubus (1) 5. Archimedes F1 (1)  
6. Kaylin (1) 6. Birdy (1)  
7. DK Expiro F1 (1)  
  8. DK Expression F1 (1)  
9. DK Extract F1 (1)
  10. SY Rokas (1)  
  11. Tigris F1 (1)  
Gatunek: Pszenica jara Gatunek: Jęczmień jary Gatunek: Owies
1. Mandaryna (4) 1. KWS Irina (4) 1. Breton (10)
2. Goplana (3) 2. Soldo (4) 2. Bingo (9)
3. Rusałka (2) 3. Salome (3) 3. Komfort (2)
4. WPB Skye (2) 4. KWS Dante (2) 4. Romulus (2)
5. Jarlanka (1) 5. KWS Vermont (2) 5. Siwek (2)
  6. Paustian (2)  
7. Uta (1)
  8. Ovation (1)  
     


Ziemniak jadalny

Odmiany bardzo wczesne Odmiany wczesne Odmiany średniowczesne Odmiany średniopóźne i późne
1. Denar (8) 1. Owacja (8) 1. Oberon (5) 1. Jelly (2)
2. Lord (8) 2. Vineta (8) 2. Jurek (2)  
3. Arielle (6) 3. Gwiazda (5) 3. Lech (1)  
4. Impala (5) 4. Bohun (1) 4. Satina (7)
  5. Madeleine (1)  
     
       
Ziemniak skrobiowy

   
Odmiany średniowczesne Odmiany średniopóźne i późne    
1. Zuzanna (8) 1. Kuras (8)    
2. Boryna (1) 2. Hinga (2)
3. Mieszko (1) 3. Amarant (1)    
4. Szyper (1)      
       
Groch siewny – odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny – odmiany pastewne Łubin żółty Łubin wąskolistny
1. Audit (4) 1. Hubal (3) 1. Baryt (4) 1. Bolero (3)
2. Batuta (4) 2. Turnia (3) 2. Bursztyn (4) 2. Rumba (3)
3. Tarchalska (4)   3. Mister (4) 3. Jowisz (2)
4. Akord (3)   4. Puma (1) 4. Koral (2)
5. Starski (2)     5. Neron (1)
6. Astronaute (1)     6. Roland (1)
7. Spot (1)     7. Samba (1)
Soja  
1. Abelina (3)      
2. Aligator (3)      
3. Sultana (CCA) (3)      
4. Erica (1)      
5. GL Melanie (1)      
6. ES Comandor (R)      
7. Sirelia (CCA) (R)      
8. Viola (R)      
 
W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat)