Posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 21 stycznia 2020r. w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu odbyło się drugie posiedzenie bieżącej kadencji Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W posiedzeniu brali udział członkowie Wojewódzkiego Zespołu PDO. Posiedzenie otworzyła oraz prowadziła Przewodnicząca Wielkopolskiego Zespołu PDO – Zofia Szalczyk.

Spotkanie poświęcono głównie wypracowaniu ustaleń dotyczących listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) dla roślin jarych i ozimych oraz organizacji na terenie województwa wielkopolskiego doświadczeń PDO z roślinami jarymi w 2020 roku. Zostały również omówione sprawy związane z upowszechnianiem wyników doświadczeń PDO wśród wielkopolskich rolników.

Zespół podkreślał konieczność prowadzenia działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na prowadzenie większej liczby doświadczeń PDO. Wynika to z potrzeby badania przydatności do uprawy w Wielkopolsce coraz większej liczby nowo zarejestrowanych odmian roślin uprawnych w celu zapewnienia odpowiedniej wiedzy dla rolników i doradców. Jednocześnie członkowie Zespołu wyrażają uznanie dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Izby Rolniczej za dotychczasowe finansowanie tej działalności.

W dalszej części spotkania Wiceprzewodniczący Zespołu, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Adam Błochowiak, przedstawił zebranym genezę ustanowienia i cele ogłoszonego przez 73. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin, zapraszając zebranych do współpracy w projektach organizowanych przez PIORiN. Zwrócił szczególną uwagę na rolę człowieka w rozwlekaniu po kontynentach świata organizmów szkodliwych dla roślin.

Została podjęta decyzja o utworzeniu Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2020 dla odmian pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa jarego, pszenicy ozimej, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, rzepaku ozimego, ziemniaka, grochu siewnego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego oraz soi.

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2018/2019 włącznie. Na powyższej liście znalazły się następujące odmiany:Gatunek: Pszenica ozima Gatunek: Żyto ozime Gatunek: Pszenżyto ozime
1. Patras (6) 1. Horyzo (4) 1. Fredro (8)
2. Artist (5) 2. Dańkowskie Hadron (2) 2. Avocado (2)
3. Belissa (4) 3. Dańkowskie Turkus (2) 3. Temuco (2)
4. Hondia (4) 4. KWS Binntto (2) 4. Trefl (2)
5. RGT Kilimanjaro (4) 5. KWS Dolaro (2) 5. Carmelo (1)
6. Linus (3) 6. KWS Florano (1) 6. Porto (1)
7. Formacja (1) 7. KWS Vineto (1) 7. Tadeus (1)
8. Medalistka (1) 8. Poznańskie (1)  
9. RGT Bilanz (1)    
     
Gatunek: Jęczmień ozimy Gatunek: Rzepak ozimy  
1. Zenek (4) 1. Bonanza F1 (5)  
2. Jakubus (2) 2. ES Valegro (3)  
3. Kaylin (2) 3. Birdy (2)  
4. KWS Higgins (1) 4. DK Expiro F1 (2)  
5. Zita (1) 5. DK Expression F1 (2)  
  6. DK Extract F1 (2)  
7. SY Rokas (2)  
  8. Tigris F1 (2)  
9. Stefano KWS (1)
     
Gatunek: Pszenica jara Gatunek: Jęczmień jary Gatunek: Owies
1. Mandaryna (5) 1. KWS Dante (3) 1. Breton (11)
2. Goplana (4) 2. KWS Vermont (3) 2. Bingo (10)
3. Rusałka (3) 3. Salome (3) 3. Komfort (3)
4. WPB Skye (3) 4. Uta (2) 4. Romulus (3)
5. Jarlanka (2) 5. Bente (1) 5. Siwek (3)
  6. Etoile (1) 6. Armani (1)
7. Farmer (1) 7. Monsun (1)
  8. MHR Fajter (1)  
     


Ziemniak jadalny

Odmiany bardzo wczesne Odmiany wczesne Odmiany średniowczesne Odmiany średniopóźne i późne
1. Denar (9) 1. Michalina (7) 1. Satina (8) 1. Jelly (3)
2. Lord (9) 2. Gwiazda (6) 2. Lech (2)  
3. Impala (6) 3. Bohun (2)    
  4. Madeleine (2)  
       
Ziemniak skrobiowy

   
Odmiany średniowczesne Odmiany średniopóźne i późne    
1. Zuzanna (9) 1. Kuras (9)    
2. Boryna (2) 2. Hinga (3)
3. Mieszko (2)      
4. Szyper (2)      
       
Groch siewny – odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny – odmiany pastewne Łubin żółty Łubin wąskolistny
1. Batuta (5) 1. Hubal (4) 1. Baryt (5) 1. Rumba (4)
2. Tarchalska (5) 2. Turnia (4) 2. Bursztyn (5) 2. Jowisz (3)
3. Starski (3)   3. Mister (5) 3. Koral (3)
4. Astronaute (2)   4. Puma (2) 4. Neron (2)
5. Spot (2)   5. Lord (1) 5. Roland (2)
      6. Samba (2)
      7. Dalbor (1)
Soja  
1. Abelina (4)      
2. GL Melanie (2)      
3. ES Comandor (2)      
4. Sirelia (CCA) (2)      
5. Viola (2)      
6. Mayrika (CCA) (1)      
 
W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat)