Posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 20 stycznia 2021r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie odbyło się czwarte posiedzenie bieżącej kadencji Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2020 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 28 grudnia 2020 r. o zmianie zarządzenia nr 12/2016 z dnia 14 października 2016 r. Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w sprawie komisji ds. rejestracji odmian roślin rolniczych i zarządzenia nr 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w sprawie PDO, w posiedzeniu brało udział tylko prezydium WZ PDO, Dyrektor SDOO w Słupi Wielkiej oraz Sekretarz Zespołu.

Posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Zespołu, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu mgr inż. Adam Błochowiak.

Spotkanie poświęcono głównie wypracowaniu ustaleń dotyczących listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) dla roślin jarych i ozimych oraz organizacji na terenie województwa wielkopolskiego doświadczeń PDO z roślinami jarymi w 2021 roku.

Została podjęta decyzja o utworzeniu Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2021 dla odmian pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa jarego, pszenicy ozimej, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, rzepaku ozimego, ziemniaka, grochu siewnego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego oraz soi.

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2019/2020 włącznie. Na powyższej liście znalazły się następujące odmiany:Pszenżyto ozime Żyto ozime Pszenżyto ozime
1. Artist (6) 1. Dańkowskie Turkus (3) 1. Meloman (4)
2. RGT Kilimanjaro (5) 2. KWS Dolaro (3) 2. Avocado (3)
3. Linus (4) 3. Dańkowskie Granat (2) 3. Temuco (3
4. Formacja (2) 4. KWS Florano (2) 4. Carmelo (2)
5. Medalistka (2) 5. KWS Vinetto (2) 5. Tadeus (2)
6. RGT Bilanz (2) 6. KWS Serafino (1) 6. Belcanto (1)
7. Błyskawica (1) 7. Piano (1)  
8. Euforia (1) 8. Piastowskie (1)  
9. Owacja (1)    
10. Plejada (1)    
     


Jęczmień ozimy Rzepak ozimy  
1. Zenek (5) 1. Bonanza F1 (6)  
2. Jakubus (3) 2. Birdy (3)
3. Kaylin (3) 3. DK Expiro F1 (3)  
4. KWS Higgins (2) 4. Tigris F1 (3)  
5. KWS Astaire (1) 5. Stefano KWS (2)  
6. Yukon (1) 6. Absolut (1)  
  7. Architect (1)  
  8. Anniston (1)  
  9. Derrick (1)  
  10. ES Imperio (1)  
     


Pszenica jara Jęczmień jary Owies jary
1. Mandaryna (6) 1. KWS Dante (4) 1. Bingo (11)
2. Goplana (5) 2. Etoile (2) 2. Romulus (4)
3. Rusałka (4) 3. MHR Fajter (2) 3. Siwek (4)
4. Atrakcja (1) 4. RGT Planet (2) 4. Armani (2)
5. Frajda (1) 5. Avatar (1) 5. Agent (1)
6. Merkawa (1) 6. KWS Fantex (1) 6. Kozak (1)
  7. Mecenas (1) 7. Pablo (1)
  8. MHR Filar (1) 8. Perun (1)
     
     


Ziemniak jadalny

Odmiany bardzo wczesne Odmiany wczesne Odmiany średniowczesne Odmiany średniopóźne i późne
1. Denar (10) 1. Michalina (8) 1. Satina (9) 1. Jelly (4)
2. Impala (7) 2. Gwiazda (7) 2. Lech (3)  
  3. Bohun (3)    
  4. Madeleine (3)    
       


Ziemniak skrobiowy

Odmiany średniowczesne Odmiany średniopóźne i późne    
1. Zuzanna (10) 1. Kuras (10)    
2. Mieszko (3) 2. Hinga (4)    
3. Szyper (3)      
4. Kuba (1)      
       


Groch siewny – odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny – odmiany pastewne Łubin żółty Łubin wąskolistny
1. Batuta (6) 1. Hubal (5) 1. Mister (6) 1. Rumba (5)
2. Tarchalska (6) 2. Turnia (5) 2. Puma (3) 2. Koral (4)
3. Astronaute (3)   3. Lord (2) 3. Neron (3)
4. Spot (3)     4. Roland (3)
5. Olimp (1)     5. Samba (3)
      6. Agat (1)
       


Soja      
1. Abelina (5)      
2. ES Comandor (3)      
3. Sirelia (CCA) (3)      
4. Viola (3)      
5. Mayrika (CCA) (2)      
6. Acardia (CCA) (1)      
7. Albiensis (CCA) (1)      
8. Kofu (CCA) (1)      


W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat).