Posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 25 stycznia 2023r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie odbyło się posiedzenie bieżącej kadencji Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W posiedzeniu brali udział członkowie Wojewódzkiego Zespołu PDO. Posiedzenie otworzyła oraz prowadziła Przewodnicząca Wielkopolskiego Zespołu PDO – dr inż. Zofia Szalczyk.

Spotkanie poświęcono głównie wypracowaniu ustaleń dotyczących listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) dla roślin jarych i ozimych oraz organizacji na terenie województwa wielkopolskiego doświadczeń PDO z roślinami jarymi w 2023 roku. Zostały również omówione sprawy związane z upowszechnianiem wyników doświadczeń PDO wśród wielkopolskich rolników

Zespół podkreślał konieczność prowadzenia działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na prowadzenie większej liczby doświadczeń PDO. Wynika to z potrzeby badania przydatności do uprawy w Wielkopolsce coraz większej liczby nowo zarejestrowanych odmian roślin uprawnych w celu zapewnienia odpowiedniej wiedzy dla rolników i doradców. Jednocześnie członkowie Zespołu wyrażają uznanie dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Izby Rolniczej za dotychczasowe finansowanie tej działalności.

Została podjęta decyzja o utworzeniu Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2023 dla odmian pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa jarego, pszenicy ozimej, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, rzepaku ozimego, ziemniaka, grochu siewnego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego oraz soi.

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2021/2022 włącznie. Na powyższej liście znalazły się następujące odmiany:


Gatunek: Pszenica ozima

 • Artist (8)
 • RGT Bilanz (4)
 • Euforia (3)
 • Comandor (2)
 • LG Keramik (2)
 • Opoka (2)
 • SY Dubaj (2)
 • SY Orofino (2)
 • Tonnage (2)
 • Venecja (2)
 • Kariatyda (1)
 • RGT Provision (1)
 • Symetria (1)
Gatunek: Żyto ozime

 • KWS Dolaro (5)
 • KWS Vinetto (4)
 • KWS Serafino (3)
 • Piano (3)
 • Dańkowskie Skand (2)
 • KWS Jethro (2)
 • Dańkowskie Dragon (1)
 • KWS Tayo (1)
Gatunek: Pszenżyto ozime

 • Temuco (5)
 • Tadeus (4)
 • Belcanto (3)
 • SU Liborius (2)
 • Corado (1)
 • Medalion (1)

Gatunek: Jęczmień ozimy

 • Jakubus (5)
 • KWS Higgins (4)
 • KWS Flemming (2)
 • Melia (2)
 • Mirabelle (2)
 • SU Jule (2)
 • KWS Morris (1)
Gatunek: Rzepak ozimy

 • Absolut (3)
 • Derrick (3)
 • Ambassador (2)
 • Artemis (2)
 • Aurelia (2)
 • Gemini (2)
 • DK Excited (1)
 • LG Areti (1)
 • LG Aviron (1)

Gatunek: Pszenica jara

 • Goplana (7)
 • Merkawa (3)
 • WPB Troy (2)
 • Aura (1)
 • Itaka (1)
 • KWS Dorium (1)
 • WPB Pebbles (1)
Gatunek: Jęczmień jary

 • Etoile (4)
 • RGT Planet (4)
 • Mecenas (3)
 • Jovita (2)
 • Mariola (2)
 • Runner (2)
 • Laser (1)
 • Rekrut (1)
Gatunek: Owies jary

 • Bingo (12)
 • Romulus (6)
 • Perun (2)
 • Panteon (2
 • Poker (2)
 • Rambo (2)
 • Refleks (2)
 • Figaro (1)
 • MHR Harem (1)


Ziemniak jadalny


Odmiany
bardzo wczesne

 • Impala (9)
 • Surmia (1)
Odmiany
wczesne

 • Michalina (10)
 • Gwiazda (9)
Odmiany
średniowczesne

 • Satina (11)
 • Laskara (4)
 • Otolia (1)
Odmiany
średniopóźne i późne

 • Jelly (6)


Ziemniak skrobiowy


Odmiany
średniowczesne

 • Mieszko (5)
 • Jubilat (4)
 • Kuba (3)
Odmiany
średniopóźne i późne

 • Kuras (12)
 • Amarant (2)


Groch siewny –
odmiany ogólnoużytkowe

 • Astronaute (5)
 • Olimp (3)
 • Grot (2)
 • Prosper (2)
Groch siewny –
odmiany pastewne

 • Hubal (7)
 • Turnia (7)
Łubin
żółty


 • Mister (8)
 • Puma (5)
 • Diament (2)
 • Goldeneye (2)
Łubin
wąskolistny

 • Koral (6)
 • Roland (5)
 • Samba (5)
 • Agat (3)
 • Furman (1)


Soja
 • Abelina (7)
 • ES Comandor (5)
 • Acardia (CCA) (3)
 • Albiensis (CCA) (3)
 • Achillea (CCA) (2)
 • Achillea (CCA) (2)
 • Nessie PZO (2)
 • Abaca (1)
 • Amiata (CCA) (1)
 • Ceres PZO (1)
 • Magnolia PZO (1)
W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat).