Dzień Pola pod hasłem: „LOZ odmiany najlepiej plonujące w Wielkopolsce ”


W dniu 15 czerwca 2023 r w ZDOO Nowa Wieś Ujska odbył się Dzień Pola pod hasłem: „LOZ odmiany najlepiej plonujące w Wielkopolsce ”.

Dzień ten rozpoczął się przywitaniem wszystkich zgromadzonych gości przez Kierownika Zakładu Pana Adama Szczepanika. Następnie głos zabrał Krzysztof Zamczyk reprezentujący firmę KWS.

Następnie Panie specjalistki omówiły działalność działu badawczo-doświadczalnego.

Po części oficjalnej z różnymi gatunkami roślin rolniczych (zboża, rzepak, i rośliny bobowate), na poletkach zaprezentowano najlepiej sprawdzające się odmiany na terenie Wielkopolski z zwróceniem uwagi na odmiany z list odmian zalecanych do uprawy. Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego porównania ze sobą pokroju różnych odmian w różnych gatunkach roślin uprawnych..

Wszystkim odwiedzającym dziękujemy za przybycie.


przedstawia zgromadzonych uczestników spotkania „Dnia Pola” zorganizowanego w ZDOO Nowa Wieś Ujska na tle żyta
przedstawia przedstawia zgromadzonych uczestników spotkania „Dnia Pola” zorganizowanego w ZDOO Nowa Wieś Ujska wśród poletek doświadczalnych.