ZDOO BOBROWNIKI


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Bobrownikach Bobrowniki 1
62-100 Wągrowiec
powiat : Wągrowiec
województwo: wielkopolskie
tel. : 67 262 18 61
faks: 67 354 39 61
email: zdoo.bobrowniki@slupiawielka.coboru.gov.pl
kierownik ZDOO Bobrowniki :   Maciej Rybowiak

Położenie geograficzne:

φ = 52o49´, λ = 17o18´, H = 90 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 60,1 ha, w tym płodozmian doświadczalny 24,0 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby.
  • Klasy bonitacji gleb: IVa - VI
  • Średnia temperatura roczna: 8,4oC
  • Roczna suma opadów: 518 mm