ZDOO KOŚCIELEC


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Kościelnej Wsi Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kościelcu Kościelec, ul. Turecka 8
62-604 Kościelec
powiat : Koło
województwo: wielkopolskie

Położenie geograficzne:

φ = 52o10´, λ = 18o34´, H = 98 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 23,98 ha, w tym płodozmian doświadczalny 23,78 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry
  • Klasy bonitacji gleb: IIIa - IVb
  • Średnia temperatura roczna: 8,8oC
  • Roczna suma opadów: 522 mm.