ZDOO KOŚCIELNA WIEŚ


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kościelnej Wsi Kościelna Wieś, ul. Kreczunowicza 13
62-811 Kościelna Wieś
powiat : Pleszew
województwo: wielkopolskie

tel. i faks: 62 761 66 28
email: zdoo.koscielnawies@slupiawielka.coboru.gov.pl
kierownik ZDOO Kościelna Wieś :   inż. Agnieszka Łuczak

Położenie geograficzne:

φ = 51o48´, λ = 18o01´, H = 120 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 329,33 ha, w tym płodozmian doświadczalny 55,00 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny dobry, pszenny wadliwy.
  • Klasy bonitacji gleb: II - VI
  • Średnia temperatura roczna: 9,0oC
  • Roczna suma opadów: 481 mm.