ZDOO ŚREM WÓJTOSTWO


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie Śrem, ul. Wiosny Ludów 27
63-100 Śrem
powiat : Śrem
województwo: wielkopolskie

tel. i faks: 61 283 45 91
email: zdoo.srem@slupiawielka.coboru.gov.pl

kierownik ZDOO Śrem Wójtostwo :   mgr inż. Justyna Rejmaniak

Położenie geograficzne:

φ = 52o05´, λ = 17o02´, H = 76 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem: 389,00 ha, w tym płodozmian doświadczalny 104,30 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry
  • Klasy bonitacji gleb: II - VI
  • Średnia temperatura roczna: 9,4oC
  • Roczna suma opadów: 515 mm.